SON XƏBƏR

Erməni Hədyanlığı

Mart 29
00:09 2017
Soylu ATALI 
 
Erməni məkrində ardıcıldır, türk ona qarşı sadəlövhlüyündə.
 
Erməni yüzildir azğın, pozğun Ermənistan yaratmaqla uğraşır, azərbaycanlılar yüzildir Azərbaycanın ləyaqətini girov qoyub erməniyə güzəşt eləməklə.
 
Bu gün də Azərbaycanın zəbt olunmasına qarşı azərbaycanlıların vecsizliyi erməni qəddarlığından, onun arxasındakı məkr azğınlığından daha qorxuludur.
 
xxx
 
Azərbaycanda bircə nəfər erməninin olması belə, fəlakətdir. Erməni özünü hər cür humanist, insani duyğulardan məhrum edib. Bu səviyyə ilə, bu durumla onun varlığı bəşərə xəyanətdir.
 
xxx
 
Ermənilər daim savaşa meyillidirlər. Bu meyil, onların ruhaniyyat tanımayan xalq olduğundan irəli gəlir. Ruhsal xalq dəyərlə uğraşar, savaşa meyil eləməz.
 
Erməninin barış adlı həqiqəti yoxdur, imkan düşdükcə ilan kimi çalır. Bununla da o, özünü bəşər anlamına qarşı qoyur. Xalq mahiyyətcə ruhsal olay olduğu halda, erməni daim bu həqiqətə qarşı yaşayır. Bu anlamda erməni "ruhsal xalq” tələbinə deyil, "Qanlı Xalq” adına tapınır. Çağdaş dünyanın hümanizmi də”Qanlı Xalq” vəhşiliyinə bəraət verməkdən ibarətdir. Əgər çağdaş dünyada həqiqi insansevərlik mövcud olsaydı, "Qanlı Xalq” islah edilər, həqiqətlə üz-üzə qoyulardı.
 
Çağdaş dünya Qanlılığı qoruyur – Qanlılıqdan bəhrələnir. Bu səbəbdən də Qanlı Dünyanın "hərisliyi”nə qarşı İnsanilik bayrağını ucaltmaq gərəkdir, itaətkar barışqanlıq bayrağını yox.
 
xxx
 
Bütün dünyaya yayılıb, iftiralarla uğraşmaq millətin ölümüdür. Millət bir yerə bağlanır – bir Vətəndə yaşayır, Dünyayla bəşəri birlik yaradır. Bu anlamda, erməni siyasi dünyanın himayəsində görünsə də, əslində dünyasızdır.
 
Erməni dünyaya dünyanın gedişini pozmaq üçün səpələnib. Bu, onun faciəsidir – üzdən hər yerə etki göstərən görünməyə çalışsa da. Erməninin hünəri yoxdur, azğınlığı var. Ruhaniyyatı olmayan xalq qüdrətsiz xalqdır!
 
xxx
 
Bizim siyasilər çox bağırırdılar, dünyada Türk lobbisi yoxdur deyə. Gərək hər bir ölkədə eybəcərlərə qarşı eybəcərlikmi yaradasan?! – Sən öz ölkəndə qüdrətli ol, başqa yerdə ayaqlanmazsan. Öz ölkəsində özünü qura bilməyənlər başqa ölkələrdə özünü qorumaq iddiasına düşürlər. Belə çıxır, sən ailəçilyini təsdiq eləmək üçün qonşularla iş aparmalısan. Belə çıxır, sənin ölkənin taleyi ən çox özgələrdən asılıdır. Belə çıxır, Vətənləşmək üçün qürbətləşmək gərəkdir.
 
Millətləşmək üçün bağırmaq gərəkdir.
 
Bu, bəşərin çox pis gedişidir. Hər bir xalqın bəşəri mədəniyyətə, bəşəri humanizmə, həyanlığa, doğmalığa ehtiyacı var – lobbi yadlığına, özgəçiliyinə yox!
Qoy Erməni lobbiylə uğraşsın, türk Türk Dünyasının birliy ilə!
 
xxx
 
Helsinki Assambleyasının tədbirində - Bakıda erməninin iştirakı Azərbaycan hakimiyyətinin barışsevər görünmək xatirinə vecsizliyinin, arsızlığının nümayişi idi.
 
Qatillikdən usanmayan, insan qanını içməkdən məst olan erməninin Azərbaycan torpağına – onun baş şəhərinə ayaq basmağa haqqı yox idi. Bu gəliş, ona hansı bir siyasi don geyindirilməsindən asılı olmayaraq, Türk Qüdrətinə üstdən aşağı baxmaq idi.
 
xxx
 
Erməni-rus birliyi – antitürk hədyanlığıdır. Erməninin Türkə qarşı vəhşiliklərinin rus dayağı, arxası olub həmişə, indi də davam edir.
Tarixi siyasi yöndə araşdırırlar, siyasi yöndə qiymətləndirirlər. Faciələrə siyasətin gözüylə baxırlar – praqmatik faciə yaradırlar. Faciə artır, çoxalır – siyasətə gərək olur.
 
Çağdaş siyasi dünyanın "praqmatik erməniçilik hegomonluğu” mövcuddur. Buna görə siyasi dünyanın humanizminə bel bağlamaq – "praqmatik erməniçiliyin” azğınlığına əyilmək deməkdir!
 
xxx
 
Sonuc: Çağdaş dünya Türkə qarşı hədyanlığı artırır, böyüdür, qoruyur.
 
Türk Dünyası qurulmalı – Mütləqə İnama yetməklə, Türk Əsilliyi əsasında dünyanı hədyanlıqdan – hədyanlaşmaqdan qorumalıdır!
 
Yükümüzdən Böyük Fərəhimiz yoxdur!
 
Atamız Var olsun!
Yağış Ayı, 22-ci il.
(noyabr, 2000)
 Oxşar xəbərlər

XƏBƏR LENTİ

Facebook