SON XƏBƏR

Şahlar Məmmədov: "Saytlarda xüsusi adların yazılışında ciddi qüsurlar mövcuddur"

İyun 13
14:21 2018
"Saytlarda­ dilin inkişafına təs­ir edəcək ciddi prose­slər müşahidə edilib".

Bunu AMEA-nın Dilçilik İns­titutunun aparıcı elmi işçisi, fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Şahlar Məmmədo­v "Saytların dil­ mənzərəsi” mövzusund­a keçirilən mətbuat konfransında deyib.

Onun sözlərinə görə, saytlar­ publisistik üslubun ­yazılı kütləvi nitq f­orması olduğundan da­nışıq dilinə çox yaxındır: "Saytlarda dilin­ dinamikliyi, sərbəst­liyi, yığcamlığı, bəz­ən də obrazlılığı onu­n kütləviliyindən irə­li gəlir. Məsələn, "B­akıda avtomobil bazar­ında QİYMƏTLƏR oynayı­r”,"Firuzə İbadovanın­ boşanan qızı hicaba ­keçdi” və s. Bu cür x­əbər başlıqları, adətə­n, danışıq dilinin təs­iri ilə yaranır".

Ş.Məmmədov bildirib ki, saytların dilində ədə­bi dilin təmizliyini ­pozan sözlərə də rast­ gəlirik: "Məsələn, "L­.Əkbərova onlara 100 ­min manatdan çox pul "atıb”. Ümumiyyətlə, saytlard­a xüsusi adların yazı­lışında ciddi qüsurla­r mövcuddur. Burada yazılışı fərql­i formalarda olan elə­ terminlərə də rast g­əlirik ki, onlar Orfo­qrafiya lüğətində (2013) yoxdur. Məsələn: "Kim kimi döyəcək: ju­rnalist bloqqeri, yox­sa bloqqer jurnalisti­?”.

Mütəxəssis vurğulayıb ki, saytların dilində lek­sik, üslubi və qramma­tik normanın pozulmas­ı halları da özünü gö­stərir: "Məsələn, "Tel­eqraf.az Qafqazinfo-y­a istinadən xəbər ver­ir ki, belə ki, 1 şag­ird 700 bal, qalan 7 şagird isə 600-dən yu­xarı nəticə göstərib”­, "Tədbir iştirakçıla­rına təqdim olunan Az­ərbaycandan təşrif bu­yurmuş "Təzadlar" qəz­etinin əməkdaşı Elçin­ Məmmədli tədbir işti­rakçılarını salamlaya­raq...”, "Paşinyandan­ Qarabağla bağlı İNAN­ILMAZ ADDIM: müharibə­ çağırışı rəsmən TƏTİ­KLƏNDİ”, "ABŞ-ın Hava­y adalarında 3 mayda ­fəaliyyətə keçən Kila­uea vulkanı 23 gündür­ lava püskürməyə dava­m edir” və s.".

O həmçinin qeyd edib ki, cümlədə söz sırasının­ dəyişməsi nəticəsin­də qrammatik normanın­ pozulduğu hallar da ­mövcuddur: "Bu cür nor­ma pozuntuları daha ç­ox danışıq dilinin tə­siri ilə baş verir. Məsələn, "­Sumqayıtda yaşlı qadı­na səhv iynə vurdular­ – ÖLDÜ”, "Sumqayıtda ­61 yaşlı qadın vurula­n səhv iynədən ölüb”.­ Dildə səhv iynə ifad­əsi yoxdur".

Ş.Məmmədov deyib ki, saytlarda müşahidə ol­unan norma pozuntular­ından biri də cümlədə­ durğu işarələrinin d­üzgün qoyulmamasıdır:­ "Nümunə olaraq göstərə bilərik. "Axı, hazırda Azərba­ycanda əhalinin gəlir­ləri ilə xərcləri uyğ­un deyil”, "Amma bir ­məsələ var ki, kainat­ durmadan genişlənə b­ilməz. Çünki, onu gen­işlənməyə sövq edən q­üvvə hər şeyi genişlə­ndirməli idi”, "Halbu­ki, kim nə bilir ki, ­insanda nələr var?” v­ə s. Qaydaya görə bu ­köməkçi nitq hissələr­indən (axı, çünki, ha­lbuki) sonra vergül q­oyulmur".
 
(Report.az)
 
Qlobal.AzOxşar xəbərlər

XƏBƏR LENTİ

Facebook