SON XƏBƏR

TOPAZ qanundan kənar fəaliyyət göstərir?

Sentyabr 15
13:48 2020
İdman-mərc oyunlarını tənzimləyən normativ hüquqi bazanın inkişaf etdirilməsinə ehtiyac vardır. Belə ki, bu sektor "Bədən tərbiyəsi və idman haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu ilə tənzimlənir, sırf bu sektoru tənzimləyən qanun təəssüf ki, hələ qəbul edilməmişdir.

Qeyd olunan qanunun 53-cü maddəsi qeyd edir ki, idman-mərc oyunu operatoruna akkreditasiyanı dövlətin müvafiq icra orqanı (Azərbaycan Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyi) həyata keçirdiyi halda, bu mərc oyunlarının təşkili və keçirilməsinə nəzarəti maliyyə bazarlarına nəzarət orqanı (Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bank) həyata keçirir. Bu sferanın sürətlə inkişaf etdiyini nəzərə alaraq etiraf etmək lazımdır ki, qeyd olunan hər iki qurumda sırf bu sahə üzrə mütəxəssislər mövcud deyildir və onlar əksər hallarda qanunvericiliyin onlara verdiyi səlahiyyətlər çərçivəsində iqtisadiyyatın bu sferasını tənzimləməyə çalışırlar.

Azərbaycanda indiyə qədər qurumlararası koordinasiyanı yaradacaq bir mexanizmin, təsisatın olmaması ona gətirib çıxardır ki, bu sahədə tamamilə xaos hökm sürür.

Gəlin bu tezisi konkret olaraq normativ-hüquqi baza fonunda əsaslandıraq. "İdman mərc oyunlarının həyata keçirilməsi məqsədi ilə hüquqi şəxsin akkreditasiya olunması Qaydası”nın və "İdman mərc oyunlarının təşkili və keçirilməsi Qaydaları”nın təsdiq edilməsi haqqında AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI NAZİRLƏR KABİNETİNİN 20 avqust, 2010-cu il QƏRARINA nəzər salaq:

Qərarın 3.1.2-ci maddəsində qeyd edilib ki:

"3.1.2. hüquqi şəxsin özü və ya onun təsisçilərindən biri son 3 il ərzində hər il orta hesabla ən az 1 (bir) virtual və 1000 (bir min) stasionar satıcı şəbəkəsi vasitəsilə idman mərc oyunlarını təşkil etməli və keçirməli və bu satıcı şəbəkəsi vasitəsilə ən az 500 (beş yüz) milyon manat həcmində orta illik dövriyyənin risk idarəetməsini (mərc oyunlarında oyun proqramının, uduş əmsallarının və minimum mərc sayının müəyyənləşdirilməsi yolu ilə mərc oyununun keçirilməsi zamanı qarşıya çıxan riskin öhdəliyə götürülməsi) həyata keçirməli;"

Fakt ondan ibarətdir ki, Azərbaycan bazarının yeganə mərc operatorunun nə özü, nə də təsisçiləri bu kriteriyaya faktiki olaraq cavab vermir.

Azərbaycanda üst-üstə sayılsa 300 Topaz stasionar məntəqəsi ya ola ya da olmaya... 500 milyondan isə söhbət gedə bilməz...

Onda sual olunur ki, bu sahəyə nəzarət edən dövlət qurumları, Gənclər və İdman Nazirliyi, İqtisadiyyat Nazirliyinin Vergi Xidməti və digər müvafiq qurumları hara baxır?

Kiçik və orta sahibkar xırda pozuntu edəndə biznesini cərimələrlə çökmə həddinə gətirənlər Topaz'a niyə göz yumur? Nədir Topaz'ın toxunulmazlığının sirri?

Dünənki yazıda Topaz'ın vergi qanunvericiliyini pozmasına aid konkret fakt açıqlanmışdı (qanunsuz dividend ödənişi), bugün isə şirkətin ölkənin bu sahədəki əsas tənzimləyici qanununu kobud şəkildə pozulmasına dair nəzəri deyil, konkret misal verilir.

Topaz özündə bu cəsarəti hardan tapır ki, akkreditasiya qaydalarını belə kobud şəkildə pozur? Bu sual ritorik deyil, konkret olaraq Gənclər və İdman nazirliyinə, onun mərc sahəsindəki ixtisaslaşmış qurumu "Azəridmanservis"ə ünvanlanır.

Növbəti yazılarımızda oxucularla həmçinin Topaz'da baş verən bilet saxtalaşdırmalarına dair məlumatları paylaşacağıq.

Bununla da bu sektora nəzarət etməli orqanlardan 3-cü orqan olan Mərkəzi Bankın da faktiki bu nəzarəti həyata keçirmədiyini növbəti konkret, faktiki məlumatla təqdim edəcəyik. //sfera.az//
 
Qlobal.azOxşar xəbərlər

XƏBƏR LENTİ

Facebook